Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • Úvodní stránka

Vítáme Vás v internetové prezentaci
ZŠ a MŠ Dětmarovice

Hledáme | 12.03.2018 | zobr: 23x

ZŠ a MŠ Dětmarovice, příspěvková organizace příjme kvalifikovanou učitelku / kvalifikovaného učitele pro výuku na I.stupni na plný úvazek, a to od 1.9.2018. Zájemci posílejte nabídky s životopisy na emailovou adresu reditel@zsdetmarovice.cz .

 

Mgr. Robert Lindert

ředitel školy

 

Zápis do 1.třídy 2018 | 12.03.2018 | zobr: 14x

Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace

Vás srdečně zve na

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

 

KDE: budova ZŠ Dětmarovice, 1.patro

KDY: čtvrtek  5.dubna 2018

od 1300 do 1600

 

 

CO S SEBOU: občanský průkaz, rodný list dítěte, dobrou náladu Usmívající se

 

Na všechny šikovné děti se již těší pedagogický sbor ZŠ Dětmarovice.

Dne 24.4.2018 se konají konzultace o prospěchu a chování od 16.00 hodin.

Den Otevřených dveří 2018 | 11.03.2018 | zobr: 21x

Zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Dětmarovice

Vás srdečně zvou na

 

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

 

KDE: budova ZŠ Dětmarovice

KDY: čtvrtek  22.3.2018

od 1400 do 1700

 

Po budově Vás sami provedou ti, kteří ji znají nejlépe – žáci.
Ukáží Vám její moderní zázemí, prostory učeben, jejich technické vybavení i dva pavilony s tělocvičnou, školní družinou a jídelnou.

 

Součástí prohlídky bude i nově velikonoční  jarmark výrobků žáků.

 

Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme!


Lyžařský kurz 2018 | 24.01.2018 | zobr: 503x

https://lvvz-mezivodi-2016.webnode.cz

Ve čtvrtek 1.2.2018 se v 16 hodin koná v 9. třídě schůzka rodičů vycházejících žáků /9. třída a 5. třída – osmileté gymnázium/. Rodiče obdrží přihlášky na SŠ a zápisové lístky.

Účast aspoň jednoho zákonného zástupce žáka je nutná.

                                                                           Mgr. Marie Kawuloková .- vých. por.

Elektrárna Dětmarovice podpořila výuku v dětmarovické základní škole

 

Díky finanční podpoře akciové společnosti ČEZ jsme v prosinci 2017 zakoupili pro své žáky na 1. stupni zajímavý doplněk pro výuku - 3Box. Jedná se o dobrou alternativu interaktivní tabule. 3Box se dá navíc díky svým rozměrům a hmotnosti jednoduše a rychle přemístit kamkoli, kde je potřeba.

 

Dne 21.11.2017 se konají od 16.00 hodin konzultace o prospěchu a chování.

Brožková

Volby do Školské rady 2017-2020 | 03.11.2017 | zobr: 232x

Volby do školské rady

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle volebního řádu školské rady volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

 

Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů.

 

První kolo voleb do školské rady proběhne 21.11.2017 od 14,00 hodin do 17,30 hodin veřejnou volbou do volební urny umístěné na sekretariátu.

 

Mgr. Robert Lindert

Volební komise

Termín voleb

Kandidáti

 

Sběrové dny říjen 2017 | 17.10.2017 | zobr: 430x

SBĚROVÉ DNY:

16.10.-20.10.2017 prodlouženo do 25.10.2017

( tříděný papír možno vozit od 7 do 15:30 hod.)

Upozornění:
Prosíme - papír nebalte do igelitu ani nedávejte do krabic – můžete svazovat do balíků nebo dávat do větších pytlů či beden, ze kterých papír vysypte do příslušně označených kontejnerů.
Třídíme na 2 druhy:

1. smíšený papír (noviny, časopisy, letáky, knihy, krabice od bot, sýrů…)

2. vlnitá lepenka


Roztříděný papír dávejte do kontejnerů u školy podle popisek, které jsou na nich pověšené. Kontejnery nepřeplňujte!
Nevykládejte sběr na zem bez předchozí domluvy ve škole.
Nadbývající papír a vlnitou lepenku dáváme jako obvykle do spojky u ŠD na určená místa. V případě deště prosíme po uložení papíru do kontejnerů o jejich přikrytí celtami a přivázání ( k dispozici v družině nebo již na kontejnerech).


Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Szwedová

 

Ceny stravného 2017/2018 | 06.10.2017 | zobr: 281x
1. - 4. třída  Kč 23,00 za jeden oběd
 
5. - 8. třída  Kč 25,00 za jeden oběd
 
      9. třída  Kč 27,00 za jeden oběd
 
 Vedoucí školní jídelny Věra Žurková
Nový školní rok 2017/2018 | 28.08.2017 | zobr: 1080x

Dne 4.9.2017 zahájíme nový školní rok. Škola bude pro žáky a rodiče otevřena od 7.30 hodin. Slavnostní zahájení proběhne v 7.50 ve třídách a bude pokračovat v 8.00 před školou. Na všechny se těšíme. 

Mgr. Robert Lindert 

Porucha Bakaláři | 19.04.2017 | zobr: 490x

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost Bakaláře- na poruše serveru usilovně pracujeme.

Děkuji za pochopení 

Mgr.Brožková

Schůze SRPŠ 2017 | 19.04.2017 | zobr: 503x

Předseda SRPŠ zve dne 25.4.2017 v 15:45 všechny rodiče a členy na Výroční členskou schůzi Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dětmarovice. Schůze proběhne na chodbě v 1.patře těsně před třídními schůzkami. Plánovaný konec schůze v 16:00.

Program:

1. Shrnutí uplynulého roku - akce, finance a pod
2. Stanovení výše členského příspěvku pro další školní rok
3. Schválení návrhu hospodaření+investic+návrhu pořádaných akcí pro děti i rodiče
4. Schválení nových členů jednajícího výboru - funkce pokladník
5. Diskuze, náměty, připomínky...

 

Martin Daňhel

předseda srpš

 

Konzultace o prospěchu chování 2017 | 06.04.2017 | zobr: 503x

Dne 25.4.2017 se konají konzultace o prospěchu a chování od 16.00 hodin.

Brožková

Zápis do 1.třídy 2017 | 29.01.2017 | zobr: 677x

LVVZ 2017 | 25.01.2017 | zobr: 5039x

 Aktuality, zprávy a informace na http://lvvz-mezivodi-2016.webnode.cz 

Pozvánka | 17.01.2017 | zobr: 841x

V úterý 7.2.2017 se v 16 hodin koná schůzka rodičů vycházejících žáků z 9. a 5. ročníku. Zákonní zástupci žáků obdrží přihlášky na SŠ, zápisové lístky a informace k přijímacímu řízení. Účast aspoň jednoho zákonného zástupce žáka je nutná.

                                            Zve výchovná poradkyně ZŠ Mgr. Marie Kawuloková

Konzultace o prospěchu a chování | 06.11.2016 | zobr: 850x

Dne 22.11.2016 se konají konzultace o prospěchu a chování od 16.00 hodin.

Brožková

Radovanky 2016 | 17.06.2016 | zobr: 1133x

SRPŠ při Základní škole  Dětmarovice, ve spolupráci se  Základní školou

zve srdečně všechny rodiče, prarodiče, sourozence,

další příbuzné a známé

na

DĚTSKÉ  RADOVÁNKY,

 

které se budou konat v  sobotu 18.června  2016  ve  14.00 hodin

v areálu sokolského hřiště.

 

Program : vystoupení dětí MŠ Střed , MŠ Koukolná , žáků ZŠ,

atrakce pro děti, soutěže, volná zábava.

V případě slunečného počasí vodní atrakce.

 

Občerstvení zajištěno.

 

Přijďte a nebudete litovat!  Vstupné je zcela dobrovolné.

 

Za všechny organizátory Vás zvou co nejsrdečněji Vaše děti.

Den Země 2016 | 09.05.2016 | zobr: 1266x

Téma: "Starosti matky Země".

Oslava proběhne formou soutěží družstev ve čtvrtek 12. 5.2016

Na stanovištích budou plnit úkoly zaměřené na vztah k životnímu prostředí.

Koordinátor EVVO Mgr. Elen KijonkováPálení čarodějnic | 29.04.2016 | zobr: 1358x

V úterý 3.5.2016 od 15,00 hodin

se na Sokolském hřišti koná

 

 

„Pálení čarodějnic“.

 

 

    Pro děti jsou připravené soutěže, poté

                    bude následovat opékání párků.

   (Párek s sebou, chléb a občerstvení je zajištěno)

 

 

     Těšíme se na hojnou účast

     všech čarodějek a čarodědků.

                                                                                 

Konzultace o prospěchu a chování | 10.04.2016 | zobr: 1354x

Dne 26.4.2016 se od 16.00 hodin konají konzultace o chování a prospěchu .

Brožková

Sportovní areál | 21.03.2016 | zobr: 1485x

Dochází ke změně pronájmu sportovního hřiště. Od 1.4.2016 je pronájem bez poplatků.

ředitel školy Mgr. Robert Lindert

Ředitelské volno | 21.03.2016 | zobr: 1480x

Z organizačních důvodů vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno dne 8.4.2016. V této době zůstávají žáci v péči zákonných zástupců.  

ředitel školy Mgr. Robert Lindert

Víčka sběr | 01.03.2016 | zobr: 1422x

Odpověď na dotaz, jaká plastová víčka sbírat a jaká ne: Řídíme se označením plastů:

 

 

 

 

 

Třídíme vždy víčka z PET lahví a pak víčka, která mají sice jiný tvar, ale mají správné složení, tozn., že musí mít označení o složení: odpovídající symbol nebo zkratku. Jsou to značky 2 a 5 nebo pod nimi uvedené zkratky HDPE a PP. Všechno ostatní musíme vyřadit.

Pokud se jedná o víčka z různých jiných lahví a nádob, která nejsou nijak označená, tak raději do víček nevhazovat a hodit do klasického žlutého kontejneru na plastový odpad. Víčka tak vyřazujeme i my, jelikož neoznačená víčka mohou znehodnotit chemicky celou várku plastové drtě.  

                                                                                       Marek Folwarczny, Charita sv. Alexandra, Ostrava

 

Výstava Město-Obec Snů | 29.02.2016 | zobr: 1632x

Pozvání na výstavu MĚSTO - OBEC SNŮ: 9. 3. až 11. 3.2016, středa a čtvrtek od 13 do 16 hodin , v pátek  od 13 do 15:30 hodin.

Sběrové dny březen 2016 | 29.02.2016 | zobr: 2847x

SBĚROVÉ  DNY:

 

15.3.-18.3.2016

 

( tříděný papír možno vozit od 7 do 15:30 hod.

v pátek od 7.00-12.00) 

Upozornění:

- Prosíme rodiče, aby neplnili všechny kontejnery najednou, ale postupně zaplňovali ty načaté odzadu tak, aby se do kontejnerů vešlo co nejvíce papíru. Na kontejnerech je rovněž označení, kde se dává směs a kde vlnitá lepenka.

- Pokud máte papír v pytlích nebo v bednách, je třeba jej vysypat a urovnat tak, aby se využilo místo v kontejnerech - vlnitá lepenka a plastové pytle se do papíru nemíchají. Jinak dostaneme penále - míň peněz za sběr. Proto koordinátorka průběžně sběr kontroluje.

- Pokud rodiče budou vidět, že kontejnery jsou plné, prosíme, aby je nevršili a zašli na sekretariát nebo po 14. hodině do školní družiny a domluvili se, kam sběr umístit. Jinak musíme papír pracně přemisťovat, přeplněný kontejner se nedá naložit.

- Pokud rodiče, kteří se chystají dovézt sběr uvidí, že kontejnery jsou již třeba ve středu plné, nemusí se obávat, ale vyčkají s dovozem. Kontejnery budou následně vyměněny za prázdné (i několikrát). V žádném případě bez domluvy neukládejte sběr na zem okolo kontejnerů.

- Za deštivého počasí je třeba se podívat pod celty, kde se plní sběr a po vyložení sběru opět kontejnery přikrýt.

- Kdo má sběru hodně, může to ohlásit na sekretariát nebo v ŠD, zařídíme pomocníky.

- Každá třída dostane peněžní odměnu za papír v poměru, kolik nasbírá průměrně na žáka.

                                                                                                                                                                      Předem děkujeme za udržení pořádku při sběrových dnech.

Mgr. Elena Kijonková

 

 

Sdělení | 22.02.2016 | zobr: 1540x

Změna emailových adres:

prijmeni@zsdetmarovice.cz

Přihlášky na SŠ | 19.01.2016 | zobr: 1599x

V úterý 9.2.2016 se v 16 hodin koná v 9. třídě schůzka zákonných zástupců vycházejících žáků(týká se i žáků 5.třídy, kteří se hlásí na gymnázia). Obdrží přihlášky a zápisové lístky. Účast nutná. 

výchovný poradce Mgr. Marie Kawuloková

Zápis do 1.třídy 2016 | 05.01.2016 | zobr: 1757x

Dne 19.1.2016 se koná ZÁPIS DO 1. TŘÍDY  od 13.00 - 16.00 hodin na 1.patře základní školy. Vezměte prosím s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na Vás.

Mgr. Pavla Zelenková 

Město snů | 18.12.2015 | zobr: 1624x

ZŠ Dětmarovice se zapojila do projektu Město snů.

Většina tříd pracuje na základní části projektu – vyplnění pracovních listů, které se týkají hospodaření s odpady a zaměřují se na omezení množství odpadu i na to, jak se dá jinak odpad využít. Např. na výrobky pro domácnost a zahradu, hračky, opakované použití sáčků, krabic …

Na 1. stupni jsme si udělali ve třídách výstavky dobrých nápadů, co se dá vytvořit z odpadových materiálů. Někteří žáci donesli z domova hodně pěkných a zajímavých věcí. Například hračky (vázička, panenka, robot, raketa, vláček, autobus…), krmítka pro ptáky,  šperkovnice, peněženka, ozdoby na Vánoce… – možnosti jsou nepřeberné. Tímto děkujeme zapojeným rodinám za spolupráci. Ve Vv a Pč se tvořilo třeba z víček PET lahví.

Žáci znají třídění z domovů i ze školy. V naší obci je dobře organizovaný sběr tříděného odpadu do barevných popelnic a také jsou v domácnostech tašky 3 barev: modrá na papír, žlutá na plasty a zelená na sklo. V obci je sběrný dvůr. Ve škole jsou organizovány ve spolupráci s firmou A.S. A sběrové dny zaměřené na papír, také sbíráme víčka z PET lahví, kterými přispíváme charitativní organizaci. Poměrně nový je sběr bioodpadu v obci i u školy.

Také jsme s dětmi řešili, jak lépe třídit odpad, který vzniká přímo ve třídách. Určili jsme, kterého odpadu vzniká více, kterého méně. Dospěli jsme k závěru, že přímo ve škole by bylo dobré třídit hlavně papír a plasty. Ostatních odpadů ve třídách vzniká málo a mohou být tříděny v domácnostech. Výsledkem třídění musí být samozřejmě recyklace odpadů s vysvětlením, co to znamená.

Další částí projektu jsou výtvarné a literární práce na téma Město – obec snů, na kterých budeme ještě pracovat a vyhodnocení bude v polovině února. Z našeho snažení vznikne výstava pro veřejnost, která by měla být v březnu a o jejím termínu budete včas informováni.

Na aktivní třídy i jednotlivé žáky čekají pěkné odměny od firmy A.S.A, které budou žákům slavnostně předány koncem února.

Projekt má i další části – návštěva vybrané třídy do podniku, kde se recyklují platy a spolupráce školy, firmy A.S.A a obecního úřadu na organizaci Dne Země v dubnu.                                      

                                                                         Koordinátora EVVO Mgr. Elena Kijonková.

Příloha: fotky výstavky dobrých nápadů.

 

Vánoční koncert | 14.12.2015 | zobr: 3095x

Srdečně zveme všechny na koncert  v kostele v Dětmarovicích, který se koná dne 20.12.2012 od 15.00 hodin. Vystoupí žácí naší školy a žáci ZUŠ Rychvald.

Mikuláš 2015 | 10.12.2015 | zobr: 1802x

Kontakt

Základní škola

Dětmarovice 1002

73571

  • IČO: 73184501
  • Email:

skola@zsdetmarovice.cz

  • Telefon:

596550164

Školní jídelna

  • Telefon

596550174

  • Email

jidelna@zsdetmarovice.cz

Mateřská škola Koukolná

  • Email:

mskoukolna@zsdetmarovice.cz

  • Telefon:

596550125

Mateřská škola Střed

  • Email:

msstred@zsdetmarovice.cz

  • Telefon:

596550102

Březen 2018
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
sobota, 24. března
slaví: Gabriel
pol: ---
---
29.3. - 30.3.2018
Velikonoční prázdniny
1.5.2018
Svátek práce
8.5.2018
Den osvobození
29.6.2018
Ukončeno školní vyučování
1.7. - 31.8.2018
Hlavní prázdniny
Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.