Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • GDPR • celý článek
Pověřenec GDPR | 24.05.2018 Zpět na seznam aktualit GDPR

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů


Ochrana osobních údajů - GDPR


Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace  


Dětmarovice 1002


735 71 Dětmarovice


IČO 73184501


dále jen „škola“ jako správce osobních údajů.


Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:


telefonu: 596550164


emailu: skola@zsdetmarovice.cz


nebo poštou na adresu:   Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, 735 71 Dětmarovice 1002


 


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.  


 


Na naší škole probíhá zpracovávání osobních údajů žáků a zaměstnanců v souladu s patřičnými zákony. V rámci zajišťování svých činností správce zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely: 1. Školní matrika, evidenční list

 2. Přijímání do předškolního vzdělávání

 3. Průběh předškolního vzdělávání

 4. Přijetí do základní školy a k povinné školní docházce

 5. Průběh základního vzdělávání, školní družina

 6. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních – žáci

 7. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních  - zaměstnanci

 8. Personální a mzdová agenda

 9. Další vzdělávání pracovníků

 10. Stravování – žáci, zaměstnanci a občané

 11. Pronájem nebytových prostor

 12. Vedení účetnictví příspěvkové organizaceOd 25.5. 2018 je jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů pro  Základní školu a Mateřskou školu Dětmarovice, příspěvkovou organizaci.


Pověřenec: telefon 596540140; email: obec@detmarovice.cz


 


Podrobnější informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) najdete na webové stránce: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.