Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • Projekty • Čtu, čteš,čteme - výzva 56

Čtu, čteš,čteme - výzva 56

Projekt Čtu,čteš,čteme | 10.11.2015 | zobr: 754x

Projekt Čtu,čteš,čteme –výzva 56

 

Číslo klíčové aktivity: 1

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské

gramotnosti.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Učitelé/škola vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen:

povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup

elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské

gramotnosti.

56 756,00 Kč

 

Cílová skupina:

Žáci Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvkové organizace

 

Výstup klíčové aktivity:

  • 2 roční tematické plány Čtenářských dílen pro 2 různé ročníky v rozsahu nejméně 10 dílen pro každý ročník.
  • Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 Čtenářských dílen v hodinách Českého jazyka a literatury, na SŠ případně v hodinách Estetického vzdělávání, ve dvou různých ročnících (celkem bude ověřeno 2x6 = 12 dílen) v rozsahu minimálně dvou normostran formátu A4.
  • Seznam pořízené literatury a dalších pomůcek.
Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.