Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • ProjektyOzdravné pobyty • celý článek
Ozdravné pobyty | 21.05.2019 Zpět na seznam aktualit Ozdravné pobyty

 OZDRAVNÉ POBYTY


Rok 2019Škola v přírodě „Putování za krásami Jeseníků“V měsíci dubnu, ve dvou turnusech, se žáci naší ZŠ zúčastnili Školy v přírodě (ŠvP) v horském hotelu Moravice v obci Karlov pod Pradědem. Tato škola v přírodě byla z velké části dotována Státním fondem životního prostředí České republiky,  tudíž se jí v letošním školním roce mohli zúčastnit všichni žáci  4. a 5. ročníku, bez sociálních rozdílů a s minimálními osobními náklady. V nádherné přírodě CHKO Jeseníky žáci strávili 7 krásných dní.Celým pobytem žáky provázel Dráček Ekologáček, který dětem každý den zadával úkoly především z oblasti přírodních věd a ekologie. Výuka probíhala ve vnitřních prostorách podle plánu v omezeném čase tak, aby žáci trávili co nejvíce času v přírodě, v čistém ovzduší, kde na vycházkách prováděli praktická pozorování, pokusy, poznávali rostliny a živočichy, turistické značky, pracovali s mapou, hráli hry s přírodní a ekologickou tématikou,  seznámili se s projevy lidského vandalství. Žáci získali nové poznatky o hospodaření s odpady, způsobech  recyklace,  šetření  energiemi  a ochraně ovzduší.Žáci 4. ročníku se také zúčastnili besedy s místními myslivci, jejichž poutavý výklad s praktickými ukázkami všechny zaujal.Žáci během pobytu soutěžili v družstvech, svou fyzickou zdatnost prokázali v lesní olympiádě, míčových a sportovních hrách ve venkovním víceúčelovém sportovním areálu a při kratších túrách po okolí. Kreativita se projevila při práci s přírodninami, kdy žáci stavěli domečky pro skřítky. Z přírodnin (kamínků, větviček, mechu, listí,…) vytvářeli také prostorové  koláže.Zpestřením pobytu pro žáky třídy 4. B byl celodenní výlet do Karlovy Studánky, kde zhlédli vodopády, ochutnali léčivý minerální pramen a v lázeňské cukrárně si pochutnali  na výborných zákuscích.S počasím, přírodou, ubytováním, stravou, vstřícností personálu i připraveným celodenním programem byli všichni spokojeni. 


                                                                                                                                       Mgr. Klusová

 Rok 2016


Stejně jako v minulých letech, tak i letos - v roce 2016 - se žáci 1. stupně naší školy vypraví na ozdravné pobyty dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tyto pobyty mají environmentálně zaměřený výukový program uskutečňovaný především v terénu, v přírodě. Na realizaci těchto  pobytů získala škola dotaci z ze Státního fondu životního prostředí ČR.


 V rámci 3. výzvy  Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se žáci 2.A, 2.B a  4. třídy zúčastní ozdravného pobytu na Horské chatě Karolínka v termínu 19.4. – 29.4.2016.


 V rámci 4. výzvy  Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se žáci 3. a 5. třídy zúčastní ozdravného pobytu na Horském hotelu  Sůkenická  v termínu 29.3. – 4.4.2016. Další turnusy ozdravných pobytů v rámci 4. výzvy budou uskutečněny v roce 2017.


 


 2017


V rámci 4. výzvy  Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se žáci naší školy zúčastnili  ozdravného pobytu na Horském hotelu  Sůkenická  v termínech  19.3. – 25.3.2017 a 25.3.- 30.3.2017. Více o ozdravném pobytu viz. článek.


 


Škola v přírodě  s  „Ekohousenkou  Boženkou“


 


   V druhé polovině měsíce března se žáci naší ZŠ zúčastnili Školy v přírodě v Bílé – v horském hotelu Sůkenická.


   Celý týden ozdravného pobytu v CHKO Beskydy  je skoro plně hrazen Ministerstvem životního prostředí, jelikož škola na jeho uskutečnění opět získala dotaci. I z těchto důvodů se mohla ozdravného pobytu zúčastnit většina žáků druhých a třetích tříd i třídy páté. 


    Týdenním pobytem žáky  provázela  např. „Ekohousenka Boženka“, která měla pro žáky na každý den nachystané zajímavé  úkoly z oblasti ekologie a  životního prostředí.


    K pobytu patřilo také pozorování přírody -  živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí, práce s přírodovědným atlasem, orientace v  přírodě.


   Odvahu,  vytrvalost  a znalosti žáci dokázali při „stopované“  nebo  hledání pokladu, fyzickou zdatnost   při výšlapech do okolí (Bumbálka, pramen vsetínské Bečvy), výstupu na rozhlednu,  sjíždění svahu na bobech nebo  sportovních soutěžích.


   Kreativitu bez hranic projevili ve výtvarných soutěžích a při práci s přírodninami, ze kterých stavěli  zvířátka a úžasné příbytky pro lesní skřítky.


   Zážitkem pro všechny byl celodenní výlet do Technického muzea Tatra  v Kopřivnici a do Štramberka, kde jsme shlédli  exotické ryby a plazy v minizoo, navštívili jsme  expozici  o pravěku v muzeu Z. Buriana a užili si voňavou  komentovanou prohlídku  v pekárně štramberských uší.


  Předjarní počasí bylo nevypočitatelné,  nás ale neodradilo.  Plnili jsme svůj program, užívali jsme si hezké prostředí, spokojeni jsme byli s výbornou stravou a vstřícností a ochotou zaměstnanců ubytovacího zařízení. 


                                                                                                        Mgr. Zelenková

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.