Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • ProjektyUčitelé on-line • celý článek
Projekt Učitelé On-line | 27.11.2014 Zpět na seznam aktualit Učitelé on-line

  


Název projektu:     UČITELÉ ONLINE


Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu pod názvem „UČITELÉ ONLINE“, který je realizován v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.


Příjemcem podpory je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., partnery projektu jsou firma ITveSkole, o.p.s., 30 základních a 6 středních škol. Projekt bude realizován v období září 2014 – červenec 2015.


Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce.


Aktivity projektu:


-        Vzdělávání ředitelů ZŠ a SŠ - podpora vedení škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.


-        Podpora metodiků ICT na ZŠ a SŠ – proškolení pedagogických pracovníků, kteří poté budou působit na škole na pozici metodika ICT.


-        Mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce - školám a jejím pedagogům bude zajištěna metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu, podpora bude dostupná prezenčně i on-line.


-        Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na efektivní využívání techniky, kterou jsou školy již vybaveny a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce a oborových didaktikách.


-        Evaluace projektových aktivit - vyhodnocení přínosů/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.


Přínos školám:


-        proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových technologií


-        metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu


-        získání moderního dotykového zařízení - tablety nebo dotykové notebooky


 


Informace o projektu: Mgr. Jana Brožková, 596550164,  brozkova.skola@detmarovice.cz


 


Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


 


 

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.