Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
Třídy • 9. třída

9. třída

Písemná práce z matematiky | 14.04.2016 | zobr: 635x

-20.4. 2016 (středa)  písemná práce z matematiky ( sčítání a odčítání úhlů,  velikost úhlů v trojúhelníku, výšky, těžnice, kružnice opsaná, kružnice vepsaná, osová souměrnost , zlomky - převod zlomku na desetinné číslo, sčítání a odčítání zlomků )

J. Čepeláková

Doučování z matematiky | 03.02.2016 | zobr: 540x

Pravidelně - středa od 12:30 do 13:10   doučování z matematiky

J.Čepeláková

 

Písemná práce-leden | 07.01.2016 | zobr: 659x

Usmívající seM- 13.1. 2016 pololetní práce ( znaky dělitelnosti čísel, čísla složená, prvočísla, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, slovní úlohy, dělení deset.číslem, geometrie- přenášení úhlů,obsah čtverce a obdélníku) , doučování v pátek 8.1. od 13:40 - domů na vypracování jste dostali přípravu na písemnou práci , v úterý 12.1. zopakujeme a odevzdáte vypracovaný dú     

J. Čepeláková 

Písemné práce-listopad | 05.11.2015 | zobr: 695x

12.11. 2015-  M - 1.písemná práce- desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení), slov.úlohy s deset.čísly, zaokrouhlování, převody jednotek ,obsah a obvod čtverce,obdelníku , geometrie- úsečka,kružnice, trojúhelník, obdélník, čtverec

J. Čepeláková 

Vánoční besídka v naší třídě - 19. 12. 2014

Se starým kalendářním rokem jsme se chtěli rozloučit hezky a vesele.

Připravili jsme si dárečky, program, donesli cukrovía vyzdobili třídu.

Na závěr jsme si připili dětským šampíkem na štěstí, zdraví a splnění našich přání v novém roce.

Nejvíc se nám líbilo, že máme před sebou krásné dny vánočních prázdnin.

 

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Projektový den v naší třídě, 17. 12. 2014

Každoročně si zkusíme práci ve smíšených skpinách při projektovém dni. Žáci jsou do skupin vybráni pomocí losování na lístečcích. V jedné třídě se sejde přibl. 18 až 19 děti ze všech tříd a spolupracují na vybraném tématu. Výstupem jsou pak flip charty, vystavené v chodbách školy.

Letos na téma - Vánove v různých zemích světa.

V naší třídě jsme měli Vánoce v Polsku.

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Den otevřených dveří a školní jarmark

16. 12. 2014

Na tento den se připravujeme vždy nejméně 3 týdny. Vyrábíme ozdoby, také rodiče a prarodiče zapojíme, zdobíme třídu...

Chceme ukázat, co umíme a také si něco přivydělat na besídku a další věci do třídy. Peníze můžeme využít také na výlet, třeba na zaplacení vstupného apod.

Tento jarmark se vydařil, hodně jsme prodali a děkujeme všem rodinným příslušníkům, kteří nám pro třídu přispěli nejen svými krásnými výrobky, ale i dobrotami - zákusky a jednohubkami.

 

 

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Výstava Medové dny 2014: pondělí 1. 12. 2014

Betlémy, 30. výročí vzniku ČSOP v Dětmarovicích

Podívali jsme se na vystavené exponáty v Dělnickém domě. Nejvíc nás zaujaly vítězné betlémy a solární autíčko z výstavy ochránců přírody.

Na závěr pan Uher - tvůrce pohyblivého betlému - vyprávěl žákům o jeho betlému, jak jej tvořil, jaké překážky musel překonávat a co vše chtěl ztvárnit.

Betlém je opravdu unikátní. Ztvárňuje vývoj lidstva od pravěku po novověk. Všechny velmi zaujal.

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

5. třída

Projekt Zelený ostrov - environmentální výchova

Projekt je založen na poznávání rozvoje života po malých krůčcích na ostrově zničeném výbuchem sopky.

Žáci poznávají na praktických činnostech zákonitosti života na ostrově a sílu přírody bez zásahů člověka.

autor: Mgr. Elena Kijonková

Na výletě v ZOO Ostrava

 Hurá - výlet! Náš cíl byl seznámit se s putováním vody a vidět kromě spousty jiých zvířat malou slonici a tygra ussurijského, na kterého jsme přispívali.

Bylo krásně a měli jsme se fajn.

 

autor: Mgr. Elena Kijonková

Den Země a exkurze ve Stanici ml. přírodovědců Karviná

25. 4. 2014

Letos jsme se v rámci akcí ke Dni Země zabývali přírodními společenstvy, hlavně pak společenstvem lesa. Měli jsme besedu s lektorem Tomášem z organizace Rozchodník. Dále jsme sledovali les také ve škole v přírodě a vytvořili si výstavku přírodnin. Ve škole jsme pak vytvořili k tomuto tématu flip chart.

Den Země jsme na závěr oslavili oblíbenou akcí - návštěvou Stanice ml. přírodovědců v Karviné. Prohlédli jsme si chov plazů a obojživelníků s pěkným výkladem. Následovala prohlídka chovu malých savců, kde jsme si mohli zvířátka také pohladit a dozvědět se něco více také o správné péči. Nakonec jsme venku pozorovali stříbrného lišáka, papoušky, ale i opičáka nebo želvy ve venkovním jezírku.

Zajímavosti si žáci zapisovali, aby je pak využili v závěrečné soutěži družstev.

Při zpáteční cestě nám zbyl čas na prohlídku okolí. Tu jsme využili na poznávání lučních květin, hmyzu a naučili se pískat na trávě i na stvolech pampelišek. 

Počasí nám přálo, takže se nám Den Země vydařil.

Soutěž družstev jsme si vyhodnotili ve škole.

Vítězné družstvo: Tereza Štefánková, Viktorie Mžyková, Kateřina Cieslarová, Adam Przybyla a Václav Fukala  

Zde se podívejte na fotografie:

autor: Mgr. Elena Kijonková

Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.