Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
9. třída

9. třída

Preventivní program | 06.10.2017 | zobr: 186x

Dne 20.10.2017 proběhne ve škole 4. a 5. vyučovací hodinu  preventivní program Nebezpečí šikany.

Brožková

Říjen 2017 | 06.10.2017 | zobr: 168x

Matematika:

lomený výraz

početní operace s lomenými výrazy

užití v rovnicích

Cvičení z matematiky:

Dělitelnost přirozených čísel

Příklady k přijímacím zkouškám

Fyzika:

Vlastnosti pružných těles

Kmitavý pohyb

Vlnění

Zvuk a zdroje zvuku

Září 2017/2018 | 24.09.2017 | zobr: 181x

https://9trida.tridnistranky.cz/uvod/

stránky, které by byly využitelné i pro zadávání studijních materiálů, domácích úkolů, akcí třídy apod...

Mrkněte a v diskusi napište svůj názor. Děkuji Brožková

Matematika a cvičení z matematiky | 09.05.2017 | zobr: 241x

Květen 2017

Matematika

Sítě základních těles

volné rovnoběžné zobrazování

zobrazování na 2 a 3 průmětny

další konstrukční úlohy

 

Cvičení z matematiky

Sítě základních těles

další konstrukční úlohy

 

Brožková

Školní výlet Brno 2017 | 09.05.2017 | zobr: 256x

Z důvodu výluky na trati je změna termínu z 22.5.2017 na 7.6.2017. Sraz na železniční stanici Bohumín v 7.10 hodin. Návrat na železniční stanici Bohumín v 19.32 hodin. Návštěva hradu Špilberk, procházka zahradami a městem. Návštěva Zelného trhu a muzea Kapucínů. S sebou sportovní obuv a oděv, svačina, průkaz pojištěnce (nutné léky dle předpisu lékaře) drobné kapesné.

Brožková

 

Exkurze Vítkovice | 09.05.2017 | zobr: 252x

Dne 17.5.2017 se naše třída zůčastní exkurze do Vítkovic. Odjezd od školy 9.45 hodin. Návrat kolem 12.45 hodin. Autobus přistaví firma. Exkurze je bezplatná.

Brožková

Fyzika,chemie, přírodopis | 18.04.2017 | zobr: 245x

Konzultace vždy dle potřeby a vzájemné dohody

Možnost opravy písemných prací dle dohody

Mgr. Martina Šebková

Písemná práce z matematiky | 18.04.2017 | zobr: 250x

3.písemná práce z matematiky 21.4.2017

množiny bodů

vzájemná poloha kružnice a přímky

vzájemná poloha dvou kružnic

válec-síť, povrch,objem,slovní úlohy

osamostatňování neznámé ze vzorce

Konzultace dle dohody

Mgr. Jana Brožková

Den Země 2017-změna! | 17.04.2017 | zobr: 254x

Z důvodu nepříznívého počasí proběhne alternativní program ve škole . Výuka bude končit 12.25 hodin.

Brožková

Dne 24.4.2017 proběhne na škole Den Země formou přírodovědných vycházek a exkurzí. Naše třída se pojede podívat na haldu Emu Do Ostravy. Odjezd vlakem z  nádraží v Dětmarovicích 8.08 hodin. Je nutná průkazka. Pkud nemáte doneste foto a vytvořím průkazku školy. Návrat kolem 14 hodiny. S sebou průkaz pojišťence, vhodná obuv a oblečení, svačina a pití. V případě nepříznivého počasí alternativní program ve škole.

Brožková

 

Den otevřených dveří 2017 | 06.04.2017 | zobr: 265x

Dne 11.4.2017 se koná na škole Den otevřených dveří a Velikonoční jarmark. Vaše děti se na Vás těší od 14.00 do 17.00 hodin. 

Brožková

Matematika a cvičení z matematiky | 06.04.2017 | zobr: 258x

Duben 2017

Základní tělesa a jejich vlastnosti

Objem a povrch těles

Osamostatňování neznámé ze vzorce

Matematika a cvičení z matematiky | 03.03.2017 | zobr: 249x

Březen 2017

množina bodů dané vlastnosti

Vzájemná poloha přímky a kružnice

Vzájemná poloha dvou kružnic

Thaletova kružnice

Další konstrukční úlohy 

Matematika a cvičení z matematiky | 10.02.2017 | zobr: 286x

Únor 2017:

obvod a obsah kruhu a kružnice

Vzájemná poloha přímky a kružnice

Vzájemná poloha dvou kružnic

Matematika a Cvičení z matematiky | 04.01.2017 | zobr: 316x

Leden 2017

Matematika:

slovní úlohy řešené rovnicemi

Kruh a kružnice

2.písemná práce z matematiky - 20.1.2017

výrazy-sčítání,odčítání,násobení, umocňování podle vzorců

lineární rovnice-jednoduché, se závorkami, se zlomky

slovní úlohy řešené rovnicemi

Kruh a kružnice

Cvičení z matematiky:

slovní úlohy řešené rovnicemi

Kruh a kružnice

Matematika a Cvičení z matematiky | 05.12.2016 | zobr: 315x

Prosinec 2016

Matematika:

lineární rovnice - jednoduché, se závorkami, se zlomky

slovní úlohy řešené rovnicemi

Cvičení z matematiky:

výrazy

lineární rovnice

slovní úlohy

 

Sportovníhodinka | 06.11.2016 | zobr: 330x

Dne 18.11.2016 od 13.35-15.00 hod. se v tělocvičně školy uskuteční sportovní hodinka.

Brožková

Matematika a cvičení z matematiky | 06.11.2016 | zobr: 374x

Listopad 2016:

mocniny, početní operace s mocninami, algebraické a číselné výrazy

dne 18.11.2016 kontrolní písemná práce:

-druhá mocnina a druhá odmocnina

-Pythagorova věta-výpočet délek stran v prvoúhlém trojúhelníku, slovní úlohy

-mocniny a početní operace s mocninami

Sportování 14.10.2016 | 14.10.2016 | zobr: 371x

Sportovní hodinka | 03.10.2016 | zobr: 337x

Dne 14.10.2016 proběhne od 13.40-15.00 hod. v tělocvičně školy sportování -vybíjená, florbal apod...

Brožková

Projekt stínování | 03.10.2016 | zobr: 326x

Dne 12.10.2016

07:15               sraz před školou

07:30               odjezd žáků od ZŠ Dětmarovice školním autobusem SŠ DAKOL

07:45 – 08:30   přivítání žáků ZŠ Dětmarovice v prostorách SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné – aula, představení oborů a profesí, rozdělení žáků do dvou skupin (školní budova/školní dílny)

08:30 – 11:00   školní budova – 1. skupina/školní dílny – 2. skupina

                        (rozdělení skupin do podskupin na jednotlivá odborná pracoviště)

11:00 – 12:00   přestávka na oběd (oběd zajištěn), výměna skupin

12:00 – 14:30   školní budova – 2. skupina /školní dílny – 1. skupina

                        (rozdělení skupin do podskupin na jednotlivá odborná pracoviště)

14:45               odjezd žáků z Petrovic na ZŠ Dětmarovice školním autobusem  

15:00               příjezd ke škole

 

 Podmínkou účasti žáků na stínování je vlastní odpovídající pracovní oblečení a pevná obuv, u dívek sepnuté vlasy! 

Brožková

Matematika a Cvičení z matematiky | 03.10.2016 | zobr: 385x

Říjen 2016

výrazy s druhou mocninou a odmocninou

Pythagorova věta

číselné výrazy a výrazy s proměnnými

Brožková

 

Matematika a cvičení z matematiky | 05.09.2016 | zobr: 382x

Matematika a Cvičení z matematiky - Září 2016

Opakování učiva matematiky 7. ročníku:

  • racionální čísla
  • trojčlenka
  • poměr
  • procenta a promile
  • čtyřúhelníky
  • hranoly

Brožková

Konzultace 2016/2017 | 05.09.2016 | zobr: 373x

Každý pátek popř. dle dohody je možno konzultovat matematiku, fyziku a informatiku.

Brožková

Sportovní hodinka | 05.09.2016 | zobr: 377x

Dne 9.9. 2016 se od 13.40 -15.00 hodin se uskuteční sportovní hodinka s třídní učitelkou. Dle počasí buď na hřišti nebo v tělocvičně.

Brožková

Foto z florbalu březen 2016 | 31.07.2016 | zobr: 379x

Pár fotek z florbalu ve školní telocvičně

 

Výuka od 24.6.-30.6.2016 | 22.06.2016 | zobr: 368x

V těchto dnech bude vyučování končit ve 12.25 hodin.

Pátek - kontrola a odevzdávání učebnic.

Pondělí - Mobilní planetárium program "Zpátky na Měsíc" vstupné 55,- Kč zaplatím z výdělku z jarmarku.

Úterý - třidnické hodiny , odevzdávání učebnic, vycházka do okolí.

Středa - sporotovní dopoledne.

Čtvrtek - Slavnostní zakončení školního roku 2015/2016.

třídní učitelka Brožková Jana

Filmové odpoledne-změna termínu | 10.05.2016 | zobr: 478x

Dne 3.6.2016 se uskuteční odpoledne od 12.35 - 14.30 hodin s filmem. Ukázky filmů dnešní generace teenegerů a diskuse o nich.

třídní učitelka Brožková

Den Země 2016 | 10.05.2016 | zobr: 480x

Dne 12.5.2016 proběhne projekt Den Země. Ukončení je předpokládáno od 12.10-13.20 hodin.

Brožková

Matematika a fyzika | 09.05.2016 | zobr: 409x

Květen:

Matematika:

hranoly-sítě, povrch, objem , jednotky 

Fyzika:

Světlo

Ppk:

Herbář - 10 rostlin dle vlastního výběru do 27.5.2016

Zeměpis | 19.04.2016 | zobr: 412x

20.4. - písemný test s atlasem JZ Asie - Blízký východ, Střední východ a Zakavkazsko

25.4. - písemný test hlavní města Asie

 -zkoušení: orientace na mapě Asie, hlavní města Asie a JZ Asie

 

                                                                      p.uč.Stašková

Matematika | 17.04.2016 | zobr: 424x

Dne 22.4.2016 píšeme 3. kontrolní písemnou práci z matematiky:

trojčlenka -slovní úlohy

čtyřúhelníky- obvod, obsah a konstrukce

procenta a promile- slovní úlohy

Školní výlet- Hradec nad Moravicí | 14.04.2016 | zobr: 428x

Výlet se uskuteční dne 27.5.2016. Sraz u školy 7.45 hodin , odjezd  8.00hodin autobusem. Předpokládaný návrat kolem 16.hodiny ke škole.

S sebou : průkaz pojištěnce, sportovní oděv, svačina, tekutiny, léky na alergii

ZÁLOHA NA AUTOBUS 150 Kč, vstupné na zámek zaplatím z fondu(80 Kč).

Brožková

Exkurze Hyundai a Marlenka | 14.04.2016 | zobr: 443x

Exkurz dne 3.5. 2016 a  24.5.2016. Vstupné činí 100,- Kč. Doprava zajištěna a placena obcí Dětmarovice.Sraz u školy v 6.50 hodin. S sebou pevnou obuv, kartičku pojištěnce, svačinu a pití. Po návratu k ZŠ Dětmarovice (cca 13:00) konec výuky. Žáci jsou rozděleni na 2 skupiny. První skupina jede s Mgr. Staškovou a druhá skupina s Mgr. Brožkovou

 

 

Doučování | 14.04.2016 | zobr: 456x

Každý pátek od 13.40 je možno přijít na konzultaci z matematiky, fyziky popř. jiných předmětů. V jiný den dle dohody.

Brožková

Sportovní hodinka | 31.03.2016 | zobr: 458x

Dne 7.4.2016 si užijeme sportovní hodinku od 13.45 hodin do 15.00 hodin v tělocvičně školy-v případě hezkého počasí venku na hřišti(fotbal, vybíjená, volejbal dle dohody) 

tř.uč. Brožková

Matematika a fyzika | 28.03.2016 | zobr: 484x

Matematika-březen:

Procenta a promile

Matematika - duben:

Procenta apromile, slovní úlohy

Fyzika-březen:

Atmosfera

Základy meteorologie

Archimeduv zákon pro plyny

Fyzika-duben:

Světlo - přímočaré šíření, rychlost světla, lom světla

Výchovný koncert | 22.03.2016 | zobr: 434x

Dne 4.4.2016 se koná výchovný koncert skupiny SOLIDEO v tělocvičně školy. Vstupné 40,- Kč.

Brožková

Florbal | 14.03.2016 | zobr: 478x

Dne 18.3.2016 si od 13.35 zahrejeme v tělocvičně školy florbal jako třída. Třídní učitelka bude v bráně.

Hrát se bude asi do 14.30 hodin.

Brožková

Třídní schůzky | 13.03.2016 | zobr: 485x

Dne 22.3.2016 v 15.30 hodin zvu všechny zákonné zástupce na informativní třídní schůzku.

třídní učitelka Jana Brožková

Březen 2016 | 06.03.2016 | zobr: 487x

Matematika:

opakovaní -čtyřúhelníky - obvod a obsah a jejich konstrukce

procenta

Fyzika:

opakování hydrostatický tlak, vztlaková síla, Archimedův zákon, spojené nádoby

Ppk:

hlíva ústříčná

naklíčená čočka

Soutěž : Matematická olympiáda, Pythagoriáda

Akce leden | 07.01.2016 | zobr: 550x

12.1.2016 -  divalo J. Myrona v Ostravě - Mrazík: učí se 1. vyuč.hodina, pak odjezd do divadla,

                                                               příjezd kolem 13,30h. (prosím zrušit oběd)

24.-29.1.2016 - lyžařský kurz 

29.1. 2016 - pololetní prázdniny

1.2. 2016 - rozdání vysvědčení za 1.pololetí

Kontrolní práce leden | 07.01.2016 | zobr: 509x

F - 8.1. - síla (Newtonovy zákony+ otáčivý účinek síly)

Aj - 8.1. test z dané lekce (doučování p. Bažanová - čtvrtek 7.1. - 13,20h.)

M - 11.1. - pololetní práce (doučování čtvrtek 7.1. - 13,45h a pátek 8.1. - 13,30h)

Čj - 13.1. - pololetní práce

Akce třídy | 05.12.2015 | zobr: 555x

10.12. - šachový turnaj

17.12. - vánoční jarmark a den otevřených dveří

21.12. -projektový den

22.12. - vánoční besídka s dárečky

23.12.2015 - 3.1.2016 - vánoční prázdniny

12.1.2016 - divadlo J.Myrona v Ostravě - div.představení Mrazík

24.-29.1.2016 - lyžařský kurz

Kontrolní práce prosinec | 05.12.2015 | zobr: 502x

7.12. - doučování z M a F - od 12.25 hod.

7.12. - Z - USA (teorie + práce s atlasem)

10.12. - M - poměr

11.12. - F - síla, skládání sil

Kontrolní práce listopad | 23.11.2015 | zobr: 537x

M - 27.11. - racionální čísla - sčítání a odčítání

M -  24. 11- racionální čísla - násobení a dělení

M - 13.11 - 1.čtvrtletní písemná práce (doučování 9.11.2015) - zlomky, středová souměrnost, celá                                                                                                         čísla

F - 6.11.2015 - pohyb

Kontrolní práce říjen | 21.10.2015 | zobr: 526x

22.10. 2015 - PPK - orientace s mapou, turistické značky, vrstevnice

26.10.2015 - Z - Severní Afrika (donést atlas Afriky- bude práce s mapou, poznávačka památka S.Afriky)

27.10.2015 - M - početní operace s celými čísly (doučování v čtvrtek 22.10. i pátek 23.10. od 13,30 h) 

 

                                                           M. Stašková

Kontrolní práce - září 2015 | 13.09.2015 | zobr: 595x

14.9.2015 - M - opakovací - násobení a dělení des.čísel, těžnice a výšky v trojúhelníku

 

  • 1. září - sraz v 7,50hod. ve třídě, konec v 8,35hod., obědy od 9,00hod.
  • 2. září - výuka formou třídnických hodin do 12,00hod.-12,10hod., pak oběd
  • 3. září - výuka dle rozvrhu  - 6 vyuč.hodin (M, ČJ, D, PPK,PPK,HV) konec 13,20h.
  • 4. září  - výuka dle rozvrhu - 6 vyuč.hodin (AJ, F, M, ČJ, VV, TV)

Přeji úspěšný a pohodový nový školní rok 2015/16

 

třídní učitelka Stašková

Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.