Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
9. třída

9. třída

 • 1. září - sraz v 7:50 ve třídě , poté slavnostní zahájení šk.roku před školou, konec v 8:35
 • 2 .září - výuka formou třídnických hodin  do 11:30 ( v případě pěkného počasí poslední   hodinu  budeme na hřišti hrát míčové hry, sportovní oděv, vhodná obuv , pitný režim )      
 • od 5. září  výuka dle rozvrhu 

Přeji úspěšný a pohodový nový školní rok 2016/17

třídní učitelka Jana Čepeláková

 

 

 

Informace- červen (doplnění) | 23.06.2016 | zobr: 313x

Rozvrh hodin od 24. - 30. 6. 2016

24.6.- třídnické hodiny - vybíráme učebnice , výuka končí 11:30

27.-28. 6.  budou rozdány učebnice do 9. ročníku, výuka končí  12:25

27. 6.  mobilní planetárium od 10:30 do 11: 20

29. 6. sportovní den  , končíme cca 12 hodin

30.6.  Vysvědčení 

 

Přeji Všem pohodové prázdniny,  plné zážitků a odpočinku.

Čepeláková J.

 

Informace-červen | 30.05.2016 | zobr: 296x

Plánované akce na měsíc červen :

6.6. -  přednáška  ne(bezpečný) internet , 3. a 4. vyučovácí hodina

7.6.- focení  tříd

10.6. - školní výlet Praha , sraz i příjezd  na vlakové nádraží Dětmarovice, podprobnější informace jsou

         v  žákovské knížce

14.6.- písemná práce z matematiky (objem a povrch válce, konstrukční úlohy, statistika, operace s mocninami, rovnice)

do 15 . června vybíráme na pracovní sešity do 9 .ročníku

Čepeláková J.   

Informace-květen | 29.04.2016 | zobr: 392x

12.5. 2016 -  Den Země

23.5.- 27.5. 2016  Turistický kurz - Horní Bečva, hotel Mesit

Čepeláková

Informace- duben | 23.03.2016 | zobr: 356x

- 4.4.2016 se koná výchovný koncert skupiny SOLIDEO v tělocvičně školy. Vstupné 40,- Kč.

- Úřad práce v Karviné, 14.4. 2016

- 19. 4. 2016 písemná práce z matematiky ( pohybové úlohy, obsah kruhu, obvod kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic, umocńování podle vzorce, operace s mocninou)

-22.4. 2016 ples pro žáky II.stupně

Čepeláková Jana

Informace- březen 2016, doplnění | 24.02.2016 | zobr: 556x
 • 22.3. - úterý- jedme na exkurzi, sraz před školou v  7:00, s sebou  průkazku pojištěnce, svačinu, pitný režim, pevnou obuv,  návrat ke škole  kolem 13 hodiny. 
 • předala jsem písemné informace o školním výletu, prosím, věnujte tomu pozornost,pokud souhlasíte je třeba odevzdat souhlas zákonného zástupce , vybíráme  zálohu ( na jízdné)
 • 10.3. . 3.a 4. vyuč. hodina -   ekologický program "Eko stopa" , vybíráme 40 Kč 
 • naše třída má první místo v projektu" Město snů " , slavnostní předání cen 26.2. , 3.vyuč.hodina
 • změna v e-mailové adrese : cepelakova@zsdetmarovice.cz
 • je-li možné, doporučuji koupit vlastní kalkulačku ( s funkcemi) , používáme v M, Ch, F 
 • zavedli jsem pravidelné  čtvrteční  testy  v matematice  (shrnutí látky za celý týden )
 • doučování  M  je možné v pátky od 7:00 do 7:30 

J.Čepeláková 

Informace-únor | 03.02.2016 | zobr: 338x

15.2. beseda - trestní odpovědnost mladistvých , 1 .a 3. vyuč. hodinu

26.2. slavnostní vyhodnocení projektu " Město snů" 

 

M- 4.2.  test - vzájemná poloha dvou kružnic, výpočet tětivy v kružnici

V pátky od 7:00 -   7:30 doučování

J. Čepeláková

Informace -leden 2016 | 05.01.2016 | zobr: 382x

M -  středa 6.1. 2016- test - úprava výrazu podle vzorce

     - pondělí  11.1. 2016-  Pythagorova věta (výpočet přepony , odvěsny , zjistit zda je trojúhelníik pravoúhlý)

     - čtvrtek 14.1. 2016- písemná práce ( rovnice  i se zlomkem, slovní úlohy řešené rovnicí,  číselné výrazy s druhou  mocninou a odmocninou, úprava vyrazu podle vzorce, Pythagorova věta )

    - na procvičení můžeš použít sbírku úloh M8 - str. 46-47 (výrazy), str. 58-59 (rovnice )  str. 62 - 63 (slovní úlohy ) , str. 89-92 (Pythagorova věta )  Mrkající

 V pátek od 7.00 možnost konzultace , J. Čepeláková 

- ve čtvrtek 14. ledna  2016 - 3. a 4 .vyuč. hodinu - beseda na téma šikana

vysvědčení 28.1. 2016                           Usmívající se

- pololetní prázdniny 29. 1. 2016

 

Akce třídy - prosinec 2015 | 20.12.2015 | zobr: 361x

21.12. projektový den - vzít si psací potřeby, nůžky , lepidlo, pastelky (fixy)-

         ukončení vyučování mezi 11:30 až 12:30  ( dle skupiny)

22.12. -1 .až 3. vyuč.hodina - vyučování dle rozvrhu, 4.až 5. vyuč.hodiny sportovní turnaj  (vybíjená ) II.stupně, 6. vyuč. hodina -  vánoční besídka 

23.12 .2015- 3. 1. 2016  vánoční prázdniny 

Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků a  šťastný nový rok 

Čepeláková J. , tř. učitelka 

 

M-opakování na pís.práci- | 05.11.2015 | zobr: 485x

Zadání - opakování na pís. práci na úterý 10.11.

J.Čepeláková 

Plán akcí listopad-prosinec - změny ! | 05.11.2015 | zobr: 424x

M-  12.11. 2015 -ZMĚNA - budemem psát v týdnu od 16.11. do 20.11. - 1.písemná práce-  výrazy s proměnnou (sčítání, odčítání, násobení, dělení ), číselné výrazy ,  hodnota výrazu , rovnice se zkouškou, slovní úlohy -řešené rovnicí

26.11. - ZMĚNA na 19.11. - od 9:50 - "Táhneme za jeden provaz" - interaktivní hra , nutný  bavlněný šátek

17.12.-  Den otevřených dveří s vánočním jarmarkem 

21.12.  - projektový den- psací potřeby , nůžky, lepidlo, pastelky(fixy) 

J.Čepeláková 

 

Konzultace | 30.09.2015 | zobr: 413x

V pátky od 7:00  budou probíhat konzultace z matematiky .

J. Čepeláková

Divadelní představení | 02.09.2015 | zobr: 450x

10. září 2015 (čtvrtek )   jedeme na divadelní představení do  Ostravy - Divadlo A. Dvořáka  "Poprask na laguně" , odjezd od školy autobusem v průběhu první vyuč.hodiny, návrat mezi 13:00-13:30 ke škole ,

Vstupné 70 Kč .

Jana Čepeláková

1. září 2015 -  výuka začíná 7:50 ve  třídě, poté slavnostní zahájení škol.roku, ukončení vyučování v 9:00, od 9:30 možnost jít na oběd

2.září -  třídnické  hodiny, seznámení  s organizací školního roku, se školním řádem, rozdání pracovních sešitů, rozvrhu hodin, ukončení výuky během 5.vyučovací hodiny

3. až 4. září - výuka dle rozvrhu

Přeji úspěšný  školní rok, pohodové děti i rodiče

 Mgr. Čepeláková Jana , tř. uč.

Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.