Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
Hledat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA • Výchovný poradce • celý článek
Informace pro rodiče vycházejících žáků | 09.10.2020 Zpět na seznam aktualit Výchovný poradce


Přihlášky na SŠPřihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat) na informativní schůzce v únoru 2020 (termín bude upřesněn v lednu 2020) .


Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému bakaláři – zejména kontaktní informace!Termín podání přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou je do 30.11.2019.


Talentové zkoušky se konají:  • do oborů maturitních i s vyučením ze skupiny 82 Umění a užité umění, např. obor s maturitní zkouškou Užitá malba, obor s vyučením Umělecký kovář a zámečník, pasíř

  • do oborů konzervatoří, např. obor Hudba

  • do 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou - v tomto případě tě čeká také povinná jednotná přijímací zkouška, proto si přečti o podmínkách k přijetí samostatnou kapitolu.


Prosím zákonné zástupce žáků 9.tříd, pokud Vaše dítě chce studovat obor vzdělávání s talentovou zkouškou, ať tuto informaci sdělí výchovnému poradci a vystaví se příhlášku ke studiu.


                                 


Důležité termíny pro přijímací řízení ve šk. roce 2019/2020

Termíny státní přijímací zkoušky:

1. kolo přijímacího řízení

Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín - 14.4.2020 úterý

2. termín - 15.4.2020 středa

Osmiletá gymnázia:

1. termín - 16.4.2020 čtvrtek

2. termín - 17.4.2020 pátek

Náhradní termíny - pro všechny obory vzdělání:

1. náhradní termín - 13.5.2020

2. náhradní termín - 14.5.2020

2. kolo přijímacího řízení

Pokud ředitel SŠ nenaplní předpokládaný počet uchazečů, může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení. V něm se již nedělají státní přijímací zkoušky a počet přihlášek není omezen. 

Termín odevzdání přihlášek na všechny SŠ - do 1.3.2020

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

viz Sdělení Ministerstva školtví, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Další informace naleznete:

 - na stránkách Moravskoslezského kraje - přijímací řízení

 -  Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Veškeré dotazy či nejasnosti ráda zodpovím, hodně úspěchů u přijímaček!

Mgr. Monika Stašková

autor: Mgr. Monika Stašková
Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
Tato stránka je vytištěna z webu www.zsdetmarovice.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.